Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

seaweed
nic tu po mnie, jeśli nie ma Cię też
— Kortez
Reposted frommraumadzia mraumadzia
seaweed
4803 44b4 450
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
seaweed
4811 f0fd 450
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
seaweed
4856 3cc7 450
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
seaweed
4845 5084 450
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
seaweed
4867 4d62 450
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
seaweed
4871 27ab 450
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
seaweed
Play fullscreen
take me back to the night we met...
Reposted fromSapereAude SapereAude
seaweed
Wiemy, że jesteś silny, ale przyjęcie pomocy też na swój sposób wymaga siły.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
seaweed
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid viamyfuckingreality myfuckingreality
seaweed
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
9376 2451 450
Reposted fromcensoredanon censoredanon
seaweed
8626 6a4e 450
Reposted fromjustsomekat justsomekat
seaweed
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie viasilence89 silence89
seaweed
Reposted fromshakeme shakeme
seaweed
7332 9e76 450
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
seaweed
0971 7cb0 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyfuckingreality myfuckingreality
seaweed
5210 41a5 450
Reposted from4777727772 4777727772
seaweed
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
seaweed
1828 e0c1 450
Reposted fromdziewcze dziewcze viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl