Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

seaweed
Kolejna noc tańca ze śmiercią.
— azazel
Reposted fromazazel azazel
seaweed
Cztery miesiące...jeszcze jesteś 
Reposted frommesoute mesoute
seaweed
Takie puste to nasze łóżko bez Ciebie. I jakoś ciężej się zasypia, nawet, gdy myślę, że powinnam się cieszyć, bo mam dla siebie calutką kołdrę. Wiesz, brakuje mi nawet tego, jak cały się na niej kładziesz tak, że przykrycie się jest kompletnie niemożliwe. Brakuje mi buziaka w czoło i cichego "dobranoc". Ukradkowego przytulania się, kiedy już śpisz i nic o tym nie wiesz. Leżę teraz po Twojej stronie łóżka, jakby to miało sprawić, że w magiczny sposób zasnę - szybko i bezproblemowo. Niestety, nie działa tak dobrze jak Twoje ciepło. Nie zdawałam sobie sprawy, jak daleko  to wszystko zaszło, jak bliski mi się stałeś przez te miesiące.   Zabawne, jak bardzo dwanaście dni może wydawać się wiecznością, kiedy się tęskni. 
— mieć za kim tęsknić to piękna rzecz, prawda?
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
seaweed
5780 c447
Reposted fromdusix dusix
seaweed
5791 6fed
Reposted fromdusix dusix
seaweed
5793 8959
Reposted fromdusix dusix
seaweed
5800 0e38 450
Reposted fromdusix dusix
seaweed
5805 4a0f 450
Reposted fromdusix dusix
seaweed
5807 b0b1 450
Reposted fromdusix dusix
seaweed
5815 289c 450
Reposted fromdusix dusix
seaweed
5835 7f5b 450
Yuri Majyo
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5847 e842 450
Yoikaze
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5861 2a69 450
Xidaidai
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5866 fc58 450
Xia Mei Jiang & Sevenbaby
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5873 ba97 450
WeiShang
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5890 4ca4 450
Reposted fromfungi fungi
seaweed
5892 4ca6 450
Usakichi
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5909 660b 450
Tomia
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5917 e47c 450
Tarou
Reposted fromlsl lsl
seaweed
5995 bf77 450
SEVEN DOLLS Girls
Reposted fromlsl lsl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl