Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

seaweed

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viapareidolie pareidolie
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
seaweed
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viapareidolie pareidolie
seaweed
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viapareidolie pareidolie
seaweed
5536 0649 450
Reposted fromoll oll viapareidolie pareidolie
seaweed
0326 7322 450
Reposted fromsonaive sonaive viapareidolie pareidolie
seaweed
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapareidolie pareidolie
seaweed
Reposted frombluuu bluuu
seaweed
Reposted frombluuu bluuu
seaweed
Reposted frombluuu bluuu
seaweed
Reposted frombluuu bluuu
seaweed
Reposted frombluuu bluuu
seaweed
seaweed
seaweed
seaweed
seaweed
Reposted frombluuu bluuu
seaweed
seaweed
seaweed
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl