Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

seaweed
7162 c167 450
Reposted fromjustsomekat justsomekat
seaweed
Wrony zapamiętują twarze. Zapamiętują ludzi, którzy je karmią i są dla nich mili, tak jak zapamiętują tych, którzy wyrządzili im krzywdę. Nigdy nie zapominają. Przekazują sobie nawzajem, o kogo warto się zatroszczyć a kogo lepiej się wystrzegać.
— Leigh Bardugo – Crooked Kingdom
Reposted frompareidolie pareidolie
seaweed
5405 49e4 450
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viapareidolie pareidolie
seaweed
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viapareidolie pareidolie
seaweed
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe viapareidolie pareidolie
seaweed
4114 6d04 450
Reposted fromambermoon ambermoon viapareidolie pareidolie
seaweed
9929 9c8c 450
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viapareidolie pareidolie
seaweed
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
seaweed
9298 d246 450
seaweed
4590 f007 450
Reposted fromxalchemic xalchemic viapareidolie pareidolie
seaweed
seaweed
3019 fbde 450
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapareidolie pareidolie
6086 211a 450
seaweed
seaweed
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapareidolie pareidolie
seaweed
7659 71f5 450

August 16 2017

seaweed

July 25 2017

seaweed
Reposted fromworst-case worst-case
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl